அன்புடையீர் நல்வரவு ,

நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்,
தேவாங்கர்களாகிய நாம் அனைவரும் வெவ்வேறு இடங்களில் வாழ்ந்து வந்தாலும் தேவாங்கர் என்னும் உணர்வு நம்மை ஓன்று சேர்க்கிறது. மாற்றம் ஒன்றுதான் மாறாதது என்ற வாக்கிற்கு இணங்க காலத்திற்கு ஏற்ப நாம் நமது குல நிகழ்வுகளை தகுந்த தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு பதிவு செய்வது அவசியமான ஓன்று.

இந்த புதியபக்கம் நமது தேவாங்க சமூக செய்திகள்,சடங்குகள்,வரலாறு & அண்மை நிகழ்ச்சிகளை அறிந்துகொள்ளவும் தேவைப்படும் போது பார்க்கவும் உருவாக்கப் பட்டுள்ளது.
உறவுகள் தங்கள் பகுதியில் உள்ள கோவில்&குல தெய்வம் கோவில்களில் நடைபெறும் திருவிழா நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் படங்களை இடம்பெற செய்யவும்.

தங்கள் கருத்துக்கள் இந்த தளத்தை மேன்படுத்த உதவும் ஆகயால் தயவுசெய்து கருத்திடவும் . ( தமிழில் கருத்திட தமிழ் எழுதியை பயன்படுத்தவும்)

நன்றி.

5/17/13

ஸ்ரீ ராமலிங்க சௌடேஸ்வரி அம்மன் அஷ்டோத்திரம்

ஸ்ரீ ராமலிங்க சௌடேஸ்வரி அம்மன் அஷ்டோத்திரம்

 ( முதல் நாமாவைப் போல் மற்ற நாமாக்களுக்கு முன்பு 'ஓம்'  என்றும், முடிவில் 'நமஹ' என்றும் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.)

ஓம் ஸாம்பவ்யை                      நமஹ
 "      ஸம்புப் பிரியாயை               "
 "      ஸாகம்பர்யை                        "
 "      பனஸங்கர்யை                      "
 "      தாண்டவேஸ்வர்யை            "
 "      அம்ருதாயை                          "
 "      சிம்மவாகின்யை                   "
 "      விமலாயை                            "
 "      மகேஸ்வர்யை                      "
 "      மனோன்மன்யை                   "
 "      சௌடேஸ்வர்யை                "
 "     தேவாங்க பூஜிதாயை            "
 "     தேவாங்ககுல பாலின்யை    "
 "     உன்மீலன்யை                        "
 "     ஹ்ரீங்கார்யை                        "
 "     ஓங்கார ரூபிண்யை              "
 "     அன்னபூர்ணேஸ்வர்யை        "
 "     வாண்யை                                "
 "     பார்வத்யை                              "
 "      காயத்ரியை                            "
 "     சாவித்ரியை                            "
 "      சரஸ்வத்யை                         "
 "     சாமுண்ட்யை                         "
 "     ம்ருண்டாயை                         "
 "     சுமத்யை                                 "
 "    ஹேமவத்யை                         "                    
 "    மஹாமாயாயை                      "
 "    ஸர்வாண்யை                         "
 "    கிரிஜாயை                                "
 "    கீர்வாண்யை                            "
 "    மதுமத்யை                               "
 "    கார்த்யாயன்யை                      "
 "    தயாரச பூரிதாயை                   "
 "    அம்பிகாயை                             "
 "   கம்புகண்ட்யை                          "
 "   கல்யாண்யை                             "
 "   ருத்ராண்யை                              "
 "    பவான்யை                                 "
 "    ரமாயை                                      "
 "   கௌர்யை                                   "
 "   லக்ஷ்மியை                                 "
 "   தரண்யை                                     "
 "   தாரிண்யை                                  "
 "   விஸ்வாத்மிகாயை                     "
 "   ஸர்வ மங்களாயை                    "
 "   மாதங்க்யை                                 "
 "   தேவ்யை                                      "
 "   நிர்மலாயை                                 "
 "   ஸாந்த்யை                                   "
 "   காந்த்யை                                      "
 "   சச்சிதானந்த ரூபிண்யை            "
 "   பராயை                                         "
 "   சண்ட்யை                                     "
 "   காள்யை                                        "
 "    கௌமார்யை                               "
 "    பலாயை                                       "
 "   பிண்டாண்டமய்யை                     "
 "   ஜகன்மாதாயை                             "
 "   கலலிதாயை                                  "
 "   ஸுபாயை                                      "
 "   பரப்பிரம்ம சொரூபிண்யை          "
 "   சுமுக்யை                                       "
 "   குஜசம்ஹாரிண்யை                      "
 "    ராமலிங்கேஸ அர்த்தாங்க்யை    "
 "    ராமநாதப்ரியாயை                        "
 "    கனகதுர்க்காயை                           "
 "    அஹங்காள்யை                            "
 "     கலிகல்மிஷ நாஸின்யை           "
 "    கண்டேந்து திலகாயை                 "
 "    கதாதாரிண்யை                             "
 "    திரிசூலின்யை                               "
  "   காயத்ரிபீடாதீஸ்வர்யை              "
 "    ருக்ரூபாயை                                 "
 "   ருக் ஸியாகாதீஸ்வர்யை            "
 "   ருணத்ரய விமோசின்யை            "
 "   பக்திப்ரியாயை                               "
 "   பக்த ஜன உத்தாரிண்யை             "
 "    ஆஸ்ரித வத்ஸலாயை               "
 "   சரணாகத ரக்ஷிண்யை                  "
 "   ஜஹிகாமுஸ்மிகா பலப்ரதாயை  "
 "   பூர்ணாயை                                       "
 "   க்ஷமாயை                                        "
"    நிராகாராயை                                    "
 "    உமாயை                                          "
 "   கோதண்டபாண்யை                        "
 "   தனதான்ய ஐஸ்வர்யாயை             "
 "   ரோஹிண்யை                                  "
 "   சித்த சாரண ஸேவிதாயை            "
 "   யக்ஞப்ரியாயை                                "
 "   வசுதேவதாயை                                 "
 "    ஜயாயை                                           "
 "    விஜயாயை                                       "
 "   ஹிரண்மய்யை                                 "
 "   சௌம்யாயை                                    "
 "    யோகாயை                                        "
 "   அப்ரதிமாயை                                      "
 "    பிரம்மாண்ட பாண்டோதராயை       "
 "    விஸ்வம்பராயை                               "
 "   விஸ்வமோஹின்யை                        "
 "   வசுந்தராயை                                       "
 "   வித்யாதர பூஜிதாயை                         "
 "   தேவசாலி வரப்ரதாயை                     "
 "   வரருஷி ஸேவிதாயை                      "
 "   சர்வக்ஞ பாலின்யை                          "
 "   புஷ்பதந்தார்ஜிதாயை                          "
 "   தாசமய்ய தவஸித்ய
                    அனுக்கிரகதாயின்யை         "
 "    பேதாள சாப விமோசின்யை            "
 "   தேவல வம்ஸ பூஜிதாயை    
         
     ஓம் ஹைம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம்                                                                                
                                                                            

    ஸ்ரீ இராமலிங்க சௌடேஸ்வர்யை நமஹ
                                                                                                
 ஸ்ரீ சௌடேஸ்வரி வணக்கம்
                       
                                     
திருவளர்க்கும் சௌடேஸ் வரி!தாள் துதிப்போம்
                                   
                                     இருபதில்லா ஈரா யிரத்தாண்(டு) - அருமைந்தர்
                                 
                                    தேவாங்கர் நாங்கள் திகழாடை தந்துலகில்
                                
                                     சீரோங்கி வாழ்ந்திடச் செய்.

No comments:

Post a Comment