அன்புடையீர் நல்வரவு ,

நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்,
தேவாங்கர்களாகிய நாம் அனைவரும் வெவ்வேறு இடங்களில் வாழ்ந்து வந்தாலும் தேவாங்கர் என்னும் உணர்வு நம்மை ஓன்று சேர்க்கிறது. மாற்றம் ஒன்றுதான் மாறாதது என்ற வாக்கிற்கு இணங்க காலத்திற்கு ஏற்ப நாம் நமது குல நிகழ்வுகளை தகுந்த தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு பதிவு செய்வது அவசியமான ஓன்று.

இந்த புதியபக்கம் நமது தேவாங்க சமூக செய்திகள்,சடங்குகள்,வரலாறு & அண்மை நிகழ்ச்சிகளை அறிந்துகொள்ளவும் தேவைப்படும் போது பார்க்கவும் உருவாக்கப் பட்டுள்ளது.
உறவுகள் தங்கள் பகுதியில் உள்ள கோவில்&குல தெய்வம் கோவில்களில் நடைபெறும் திருவிழா நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் படங்களை இடம்பெற செய்யவும்.

தங்கள் கருத்துக்கள் இந்த தளத்தை மேன்படுத்த உதவும் ஆகயால் தயவுசெய்து கருத்திடவும் . ( தமிழில் கருத்திட தமிழ் எழுதியை பயன்படுத்தவும்)

நன்றி.

8/1/13

2011ல் பெங்களூரில் நடைபெற்ற காயத்ரி ஜெயந்தி
  நன்றி : Bangalore Devanga sangha


96 .தால்ப்ய மகரிஷி கோத்ரம்

மகரிஷி வரலாறு புலப்படவில்லை.

வங்குசப் பெயர் விளக்கங்கள்

கும்பதவரு :- கும்பங்கள் வைத்து - கலசம் வைத்து வழிபாடு செய்பவர். 
சம்பாதவரு :- சம்பா என்பது ஒருவகை விளையாட்டு. அதில் வல்லவர். விருப்பம் மிகக் கொண்டவர். 
சொகுசுதவரு :- சுகபோகங்களுடன் சொகுசாக வாழ்பவர். 
தாமோதரதவரு :- தாமோதரனை வீட்டுத் தெய்வமாக வழிபடுபவர்கள். எம்பெருமானின் பன்னிரு திருநாமங்களுள் தாமோதரன் என்பது ஒன்று. 
பங்காருதவரு :- பங்காரு - தங்கம். தங்கமானவர். தங்க வியாபாரம் செய்தவர். 
பண்டாரதவரு :- ஸ்ரீ சௌடேஸ்வரி அம்மன் திருவிழாவில் பண்டாரம் எடுத்து ஊர்வலம் வருபவர். விழாவிற்கு பண்டாரம் தருபவர். 
ப்ருதுதவரு :- அம்மன் திருவிழாவில் அம்மனுக்கு விருது பிடித்து வருபவர்கள். அரச விருதுகள் பெற்றவர்கள். 
பிக்குலதவரு :- பிக்குல என்னும் ஊரைப் பூர்வீகமாகக் கொண்டவர். 
ஸ்தம்பதவரு :- அக்நிஸ்தம்பம், ஜலஸ்தம்பம் செய்து தவம் இயற்றியவர்கள். தவவன்மை பெற்றவர்கள். 
குத்தலதவரு, டிட்டிதவரு, சலுவந்ததவரு, லாடவதவரு, ஜிட்டாதவரு