அன்புடையீர் நல்வரவு ,

நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்,
தேவாங்கர்களாகிய நாம் அனைவரும் வெவ்வேறு இடங்களில் வாழ்ந்து வந்தாலும் தேவாங்கர் என்னும் உணர்வு நம்மை ஓன்று சேர்க்கிறது. மாற்றம் ஒன்றுதான் மாறாதது என்ற வாக்கிற்கு இணங்க காலத்திற்கு ஏற்ப நாம் நமது குல நிகழ்வுகளை தகுந்த தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு பதிவு செய்வது அவசியமான ஓன்று.

இந்த புதியபக்கம் நமது தேவாங்க சமூக செய்திகள்,சடங்குகள்,வரலாறு & அண்மை நிகழ்ச்சிகளை அறிந்துகொள்ளவும் தேவைப்படும் போது பார்க்கவும் உருவாக்கப் பட்டுள்ளது.
உறவுகள் தங்கள் பகுதியில் உள்ள கோவில்&குல தெய்வம் கோவில்களில் நடைபெறும் திருவிழா நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் படங்களை இடம்பெற செய்யவும்.

தங்கள் கருத்துக்கள் இந்த தளத்தை மேன்படுத்த உதவும் ஆகயால் தயவுசெய்து கருத்திடவும் . ( தமிழில் கருத்திட தமிழ் எழுதியை பயன்படுத்தவும்)

நன்றி.

5/22/13

46 .சகுனி மகரிஷி கோத்ரம்

மகரிஷி வரலாறு புலப்படவில்லை.

வங்குசப் பெயர் விளக்கங்கள்

அகதுளதவரு :- அகதிகளுக்கு அன்னதானம் செய்தவர். கதியற்றவர்க்கு அன்னதானம் செய்தவர்.
அகரம்தவரு :- அகரம் என்னும் ஊரைப் பூர்வீகமாகக் கொண்டவர்.
அமாவாஸ்யதவரு :- தவறாது அமாவாசை விரதம் இருப்பவர்.
ஊட்ளவாரு :- இயற்கை நீர் ஊற்றுவரும் இடங்களில் வீட்டு தெய்வத்தை வணங்குபவர்.
கெகனதவரு :- ககனம் - ஆகாயம். தவவன்மையால் ஆகாய மார்க்கத்தில் சென்றவர்.
சிவசிவாதவரு :- ஓயாமல் சிவசிவா என முழங்குபவர். சிவபூசனையில் ஊற்றம் மிக்கவர்.
சுரடிதவரு :- சுரடி - சுருட்டைப் பாம்பு - சுருட்டைப் பாம்புக் கடிக்கு மருந்து தந்தவர்.
தந்துலதவரு :- நூல் நூற்றவர். நூல் பற்றி வந்த பெயர்.
பஜனதவரு :- தவறாது பஜனை செய்பவர்.
பெல்லம் கொண்டதவரு :- பெல்லம் கொண்டா என்பது சித்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒருமலை. அதனைப் பூர்வீகமாகக் கொண்டவர்.
ப்ருகுதேவனதவரு :- ப்ருகு மகரிஷியை வீட்டுத் தெய்வமாக வழிபடுபவர்.
மராபத்தினிதவரு :- ஆந்திராவில் உள்ள மராபத்தினி என்னும் ஊரைப் பூர்வீகமாகக் கொண்டவர்.
குக்கிலதவரு :- குங்கிலியம் என்னும் தூபத் திரவியம் கொண்டு தூபம் இட்டுப் பூசனை செய்பவர்.
ஷட்சக்ரதவரு :- அருகோணச் சக்கரம் இட்டு சுப்ரமண்யர் வழிபாடு செய்பவர்.
விருதுதவரு :- விருதுகள் வென்றவர்.
மங்கலதவரு :- மங்கலமானவர். மங்கல காரியங்கள் செய்து வைப்பவர்.
மல்லூரதவரு :- கர்நாடகத்தில் உள்ள மல்லூர் என்னும் ஊர்க்காரர்.
சின்னகூடதவரு :-
குலும்தவரு :-
கூட்லதவரு :-
சோமகதவரு :- சிவலிங்கத்தின் நடுப்பாகம் போன்ற தட்டம். இத்தட்டத்தில் பொருள்களை வைத்துத் தானம் செய்பவர்.
தீவெனதவரு :-
நூகலதவரு :-
நேரநாதவரு :-
பந்தாதவரு :-
பில்லுலதவரு :-
பொம்மலாட்டதவரு :- பொம்மலாட்டக் கலையில் வல்லவர்.
முந்திதிதவரு :-
முவ்வன்சுதவரு :-
ரெப்பகதவரு :-
ஜீடாதவரு :-
மரதத்திதவரு :-
முசகியவரு :-
சூரடியதவரு :-

No comments:

Post a Comment