அன்புடையீர் நல்வரவு ,

நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்,
தேவாங்கர்களாகிய நாம் அனைவரும் வெவ்வேறு இடங்களில் வாழ்ந்து வந்தாலும் தேவாங்கர் என்னும் உணர்வு நம்மை ஓன்று சேர்க்கிறது. மாற்றம் ஒன்றுதான் மாறாதது என்ற வாக்கிற்கு இணங்க காலத்திற்கு ஏற்ப நாம் நமது குல நிகழ்வுகளை தகுந்த தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு பதிவு செய்வது அவசியமான ஓன்று.

இந்த புதியபக்கம் நமது தேவாங்க சமூக செய்திகள்,சடங்குகள்,வரலாறு & அண்மை நிகழ்ச்சிகளை அறிந்துகொள்ளவும் தேவைப்படும் போது பார்க்கவும் உருவாக்கப் பட்டுள்ளது.
உறவுகள் தங்கள் பகுதியில் உள்ள கோவில்&குல தெய்வம் கோவில்களில் நடைபெறும் திருவிழா நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் படங்களை இடம்பெற செய்யவும்.

தங்கள் கருத்துக்கள் இந்த தளத்தை மேன்படுத்த உதவும் ஆகயால் தயவுசெய்து கருத்திடவும் . ( தமிழில் கருத்திட தமிழ் எழுதியை பயன்படுத்தவும்)

நன்றி.

2/2/14

167 .யாக்ஞ்யவல்கிய மகரிஷி கோத்ரம்

இவர் பிரம்மராதரின் புத்திரர். வைசம்பாயன மகரிஷியின் சீடர், பிரம்மஞானிகளுக்குள் தலைசிறந்தவர். ஜனகருக்கு ஆத்ம வித்தையை உபதேசித்தவர். இம்மகரிஷியின் மிக உயர்ந்த மகிமைகளை உபநிஷத்துக்களும், விஷ்ணு புராணமும், பாரதமும் மனமாரப் பாராட்டுகின்றன. இம்மாமுனிவர்களின் குமாரர்கள் சிவபிரானிடம் அபராதப்பட்டு கரன், தூஷணன் என்ற அரக்கராய்ச் சபிக்கப் பட்டனர். 
பின் அவர்களின் வேண்டுகோளினால் இராமபிரானால் உங்ககட்குச் சாபவிமோசனம் ஆகும் எனச் சிவபிரான் வரமருளினான். இராமபிரானின் வனவாச காலத்தில் சூர்ப்பனகை அங்கங்கள் பங்கப்பட்டு கரன், தூஷணன் இருவரையும் அரக்கப்படைகளுடன் அழைத்து வந்தாள். இராமபிரானுடன் நடத்திய போரில் இராம பாணங்களால் இருவரும் உயிர் துறந்து சாபவிமோசனம் பெற்றதை இராமாயண ஆரண்ய காண்டத்துள் காண்க. 
இம்மாமுனிவர் தருமனின் இராஜசூய யாகத்திற்கு வருகை தந்தார். 
பரத்வாஜர் முதலான மகரிஷிகள் இவரிடம் சந்தேகங்கள் கேட்டு அவற்றினுக்கு விளக்கம் பெற்றதை மஹோபநிஷத் கூறும். 
பரத்வாஜரின் கேள்விகள் :- 

--> கோ விஸ்வராட் ? - விராட சொரூபன் என்பவன் யார் ? 
--> கோ விஸ்வகர்த்தா ? - உலகினுக்குக் கர்த்தன் யார் ? 
--> கோ பிரஹ்மா ? - பிரம்மம் என்பது எது ? 
யாக்ஞ்ய வல்கியரின் விடைகள் :- 
--> தேவாங்கோ விஸ்வராட் - தேவாங்கனே விராட சொரூபன். 
--> தேவாங்கோ விஸ்வகர்த்தா - தேவாங்கனே விஸ்வ கர்த்தா. 
--> தேவாங்கோ ஸ பிரஹ்மா - தேவாங்கனே பிரம்மம் எனப்படும் பரம் பொருள். 
யாக்ஞ்ய வல்கியர் இங்கனம் மஹோபநிஷத்தில் அருளிச் செய்த காரணத்தினால் தான் தேவாங்கர் பரம் பொருளின் நேரடி வம்சத்தினர் என்னும் உண்மை வெளிப்பட்டது. பரம் பொருளுக்குத் தேவாங்கன் என்பது திருநாமம். 
குறிப்பு :- மேலும் இச்செய்திகளின் விரிவையும், பிற விளக்கங்களையும் அறிய ' தேவலரும் காயத்ரியும் ' என்னும் நூலுள் காண்க. 
இம்மகரிஷியின் பெருமை அளவற்றது.

வங்குசப் பெயர் விளக்கங்கள்

சன்னஜாஜூலதவரு :- சிறிய ஜாதி மல்லி மலர்களால் வழிபாடு செய்பவர். 
மண்டூகதவரு :- மாண்டூக்கிய உபநிஷத்தில் வல்லவர். 
வேணுநாதவரு :- புல்லாங்குழல் இசை விற்பன்னர்.

No comments:

Post a Comment