அன்புடையீர் நல்வரவு ,

நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்,
தேவாங்கர்களாகிய நாம் அனைவரும் வெவ்வேறு இடங்களில் வாழ்ந்து வந்தாலும் தேவாங்கர் என்னும் உணர்வு நம்மை ஓன்று சேர்க்கிறது. மாற்றம் ஒன்றுதான் மாறாதது என்ற வாக்கிற்கு இணங்க காலத்திற்கு ஏற்ப நாம் நமது குல நிகழ்வுகளை தகுந்த தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு பதிவு செய்வது அவசியமான ஓன்று.

இந்த புதியபக்கம் நமது தேவாங்க சமூக செய்திகள்,சடங்குகள்,வரலாறு & அண்மை நிகழ்ச்சிகளை அறிந்துகொள்ளவும் தேவைப்படும் போது பார்க்கவும் உருவாக்கப் பட்டுள்ளது.
உறவுகள் தங்கள் பகுதியில் உள்ள கோவில்&குல தெய்வம் கோவில்களில் நடைபெறும் திருவிழா நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் படங்களை இடம்பெற செய்யவும்.

தங்கள் கருத்துக்கள் இந்த தளத்தை மேன்படுத்த உதவும் ஆகயால் தயவுசெய்து கருத்திடவும் . ( தமிழில் கருத்திட தமிழ் எழுதியை பயன்படுத்தவும்)

நன்றி.

5/12/13

இராஜ வம்ச மம்மா

இராஜ வம்ச மம்மா நம்மு தேவாங்கர் வம்ச,
தொட்டு ராஜ்ஜியன கட்டி ஆண்ட தம்மா நம்மு வம்ச

பரமசிவன் நெத்தி கண்ணுலித்து, பந்த தம்மா நம்மு வம்ச
பாற்கடல் திருமாளுத்தற, சக்கர ஆயுதன தெய்தது நம்மு வம்சத் தம்மா
பரமசிவன்தர வெற்றின கொடா, நந்தி கொடின தெய்தது நம்மு வம்ச
பார்வதி, சௌடாம்பிகங்கே பந்து காட்சி கொட்டுது நம்மு வம்சகத் தம்மா

இராஜ வம்ச மம்மா நம்மு தேவாங்கர் வம்ச
தொட்டு ராஜ்ஜியன கட்டி ஆண்ட  தம்மா நம்மு வம்ச

தேவுரியனு, மனுஷ மக்குளியனு மானன காப்பாத்தா, அங்கி கொட்டுது நம்மு வம்ச
தேவுர்களியே அங்கி கொட்டுதுனாலே, தேவ அங்கம்ந்து  எசுரு  தெய்தது  நம்மு வம்சத் தம்மா
சூரிய தேவனோட தங்கின மதிவே மாடிது நம்மு வம்ச
அத்து சாவரே குலங்கே பெரிகிது நம்மு வம்சத் தம்மா

இராஜ வம்ச மம்மா நம்மு தேவாங்கர் வம்ச
தொட்டு ராஜ்ஜியன கட்டி ஆண்ட தம்மா நம்மு வம்ச

ஆபத்துந்து கூங்கிறே ஓடோடி பத்தெனந்து, சவுண்டம்ம வாக்கு கொட்டுது  நம்மு வம்சகத் தம்மா
அமாவாசை தினதிலி, சௌடம்மன மொக்கி கொண்டாடாது நம்மு வம்சத் தம்மா
அம்முனு சலங்கெ சத்துதிலி, ஏம்மாந்தது நம்மு வம்ச
அதுனாலே, சலங்கே கட்டிண்டு, கத்தி ஆக்கி அம்மன மொக்காது  நம்மு வம்சத் தம்மா

இராஜ வம்ச மம்மா நம்மு தேவாங்கர் வம்ச                                                                                                   தொட்டு ராஜ்ஜியன கட்டி ஆண்ட தம்மா நம்மு வம்ச

சாவித்திரி தேவின காயத்திரி தேவிங்கே, உருவாசி கொட்டுது நம்மு வம்ச
காரிய சித்தி ஆகக்க, பூணூல் உருவாசி கொட்டுது நம்மு வம்சத் தம்மா
காயத்திரி தேவியே, மூறாவது காலு கொட்டுது  நம்மு வம்ச
மந்திரலே மகா மந்திர, காயத்ரி மந்திரன கொட்டுது நம்மு வம்சத் தம்மா

இராஜ வம்ச மம்மா நம்மு தேவாங்கர் வம்ச
தொட்டு ராஜ்ஜியன கட்டி ஆண்ட தம்மா நம்மு வம்ச

சௌடம்மவே பந்து,  கங்கன கட்டிபுட்டுது நம்மு வம்சகத் தம்மா
சௌடம்முனியே கரக எத்தி மொக்காது நம்மு வம்சத் தம்மா - அம்மா!
சௌடம்மா!  கையெத்தி மொக்குத் தெரம்மா, நம்மு வம்சன காபாத்து பேக்கம்மா.
சௌடம்மா தாயே, சவுடாம்பிகை  அம்மா.

                                                *****************************************

ஆக்கம் :-

          S.V. ராஜ ரத்தினம்,   செங்குந்தபுரம், கரூர்.

No comments:

Post a Comment