அன்புடையீர் நல்வரவு ,

நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்,
தேவாங்கர்களாகிய நாம் அனைவரும் வெவ்வேறு இடங்களில் வாழ்ந்து வந்தாலும் தேவாங்கர் என்னும் உணர்வு நம்மை ஓன்று சேர்க்கிறது. மாற்றம் ஒன்றுதான் மாறாதது என்ற வாக்கிற்கு இணங்க காலத்திற்கு ஏற்ப நாம் நமது குல நிகழ்வுகளை தகுந்த தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு பதிவு செய்வது அவசியமான ஓன்று.

இந்த புதியபக்கம் நமது தேவாங்க சமூக செய்திகள்,சடங்குகள்,வரலாறு & அண்மை நிகழ்ச்சிகளை அறிந்துகொள்ளவும் தேவைப்படும் போது பார்க்கவும் உருவாக்கப் பட்டுள்ளது.
உறவுகள் தங்கள் பகுதியில் உள்ள கோவில்&குல தெய்வம் கோவில்களில் நடைபெறும் திருவிழா நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் படங்களை இடம்பெற செய்யவும்.

தங்கள் கருத்துக்கள் இந்த தளத்தை மேன்படுத்த உதவும் ஆகயால் தயவுசெய்து கருத்திடவும் . ( தமிழில் கருத்திட தமிழ் எழுதியை பயன்படுத்தவும்)

நன்றி.

1/7/14

141 .ப்ருகு மகரிஷி கோத்ரம்

131ல் கண்ட பிருகுவும் இவரும் ஒருவரே.

வங்குசப் பெயர் விளக்கங்கள்

கல்கிதவரு :- கல்கி அவதார பூசனை செய்பவர். 

கிணிபள்ளிதவரு :- கிணிபள்ளி என்னும் ஊரினர். 

குவ்வலதவரு :- சிட்டுக் குருவிக்கு உணவிடும் வழக்கம் கொண்டவர். 

கொனபலிதவரு :- கொனபலி என்னும் ஊரினர். 

சிம்மவாஹனதவரு :- ஸ்ரீ சௌடேஸ்வரி ஆலயத்திற்குச் சிம்மவாகனம் தந்தவர். 

சீலவந்ததவரு :- நற்குண சீலர்கள். 

சில்பதவரு :- சிற்ப சாஸ்திரத்தில் வல்லவர்கள். 

சிவபுஜங்கதவரு :- சிவபிரானின் புஜத்தில் ஆபரணமாக விளங்குவது நாகம். அந்நாகத்தினைப் பூசிப்பவர். தோளில் சிவலிங்க வடிவிலான ஆபரணத்தை அணிபவர். 

சொக்கதவரு :- தூய்மை மிக்கவர் - சொக்கத் தங்கம் என்றால் கலப்பில்லாத தங்கம் என்று பொருள். அதுபோல் இவர்கள் கலப்பு இல்லாத தூயகுணம் கொண்டவர். 

தந்துலதவரு :- நூல் மந்தரித்துத் தருபவர். 

தாம்பூலார்ச்சனதவரு :- தாம்பூலத்தினால் அர்ச்சனை செய்பவர். 

தேவபக்திதவரு :- தெய்வ பக்தி மிக்கவர். 

நாகதேவியவரு :- நாகதேவி வழிபாடு செய்பவர். மூத்த குழந்தைக்கு ஆணாயின் நாகப்பன் என்றும், பெண்ணாயின் நாகம்மா, நாகவல்லி என்றும் பெயர் வைப்பதை வழக்கமாகக் கொண்டவர். 

பிட்டகூடினவரு :- குழந்தைகளுக்கு உணவு வழங்கும் தருமத்தைச் செய்பவர். 

பூஷணதவரு :- ஆபரணம் அணிவதில் விருப்பம் கொண்டவர். குலத்திற்கு பூஷணம் போன்றவர்.

போக்கியதவரு :- போகபாக்யங்களுடன் வாழ்பவர். 

மட்டிகூடிதவரு :- மட்டிகூடி என்னும் ஊர்க்காரர். 

மான்யதவரு :- மன்னர்களிடம் மான்யம் பெற்றவர். 

மாவூரிதவரு :- மாவூர் என்னும் ஊரினர். 

பாபகதவரு :- நேர்வகிடு எடுத்துக் கூந்தலை அழகுபடுத்திக் கொள்பவர். 

குத்தலதவரு :- குத்தாலம் என்னும் ஊரினர். 

புத்திகூடிதவரு :- புத்திசாலித்தனம் மிக்கவர். 

மதிகுடதவரு :- இப்பெயர் மதிகூடிதவரு என்று இருக்கவேண்டும். அறிவாளிகள். 

கம்மதவரு, கரெதவரு, காளபினிதவரு, குண்ட்ளதவரு, கும்மதவரு, கெரெமலிதவரு, கொசனம்தவரு, சந்துதவரு, சம்பாதவரு, சலபத்துதவரு, சலவந்துதவரு, சிங்குலதவரு, சிடபாகலதவரு, சிரபத்துதவரு, சிலவன்தம்தவரு, சொகசுதவரு, தட்டிதவரு, நன்சகதவரு, நாகதேபிதவரு, நாசகதவரு, பகொம்தவரு, பாவகம்தவரு, பவ்வாகுதவரு, பிடனதவரு, பூசினதவரு, போகிதவரு, போதுலதவரு, மத்யகோடிதவரு, மாதாதவரு, மாதெம்தவரு, மாரம்தவரு, மாரெதவரு, மாவாதவரு, மிண்டாதவரு, மோசிம்தவரு, யிண்டிலதவரு, ஜக்குலதவரு, ஜிக்குலதவரு, ஜீகுலதவரு, ஸாஸ்கதவரு.

No comments:

Post a Comment